Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56820925. Indien onderstaande voorwaarden tegenstrijdig zijn met de hier bovengenoemde leverings- en verkoopvoorwaarden, dan prevaleren onderstaande voorwaarden.

1. Bestellingen en overeenkomsten

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van AJE Design B.V. gesloten worden en waarbij AJE Design B.V. partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. De montagehandleiding voor de buitenhaarden maakt deel uit van de algemene voorwaarden.

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en AJE Design B.V. accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden

AJE Design B.V. heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de online web winkel te wijzigen.

3. Uitzonderingen

Na schriftelijke toestemming van AJE Design B.V. kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden.

4. Overeenkomst

De overeenkomst tussen AJE Design B.V. en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van AJE Design B.V. door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens, door op de bestelknop te klikken en als het aankoopbedrag bij ons binnen is.

5. Bewijs van overdracht / elektronische communicatie

De administratie van AJE Design B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan AJE Design B.V. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door AJE Design B.V. verrichte leveringen. AJE Design B.V. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6. Levering

Na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling in behandeling genomen. Mocht de levering vertraging oplopen, dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen nadat uw betaling binnen is, bericht.

7. Bezorging

7a Bezorging door monteur

De bestelling wordt bezorgd door een monteur. De monteur neemt vooraf per e-mail of telefonisch contact met u op betreffende de aflevering.

7b Bezorging als bouwpakket

De bestelling wordt bezorgd door een erkend transportbedrijf. Het transportbedrijf bezorgt uw bestelling op het door u opgegeven adres. U ontvangt een track & trace code waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de levering.

8. Risico en transport

Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van AJE Design B.V. en vervalt op het moment van aflevering op het door u opgegeven afleveradres.

AJE Design B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van afgesproken tijdstippen van leveringen door de vervoerder. Bij aflevering dient u de verpakking te controleren op beschadigingen. Indien beschadigingen geconstateerd worden, wordt in overleg met de chauffeur bepaald of de zending retour gaat. Indien de zending niet retour gaat, kunt u tot 2 dagen na aflevering alsnog een claim indienen indien blijkt dat de buitenhaard toch beschadigd is, of niet alle onderdelen compleet zijn.

9. Verzendkosten

Bezorging binnen Nederland en België is in de prijs ingegrepen, eilanden uitgezonderd.

10. Herroepingsrecht

U hebt het wettelijke recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaven van redenen de overeenkomst te herroepen.

11. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan terug, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat uw bestelling retour is ontvangen.

Er wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Er worden geen kosten voor zulke terugbetaling in rekening gebracht. Er wordt gewacht met terugbetaling tot de goederen retour zijn ontvangen.

Er wordt nooit meer terugbetaald dan het bedrag dat door u is overgemaakt.

12. Retourzendingen

Natuurlijk wel in onberispelijke, en ongebruikte staat. Indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking, met de afleverbon erbij. Als u de originele verpakking niet meer heeft, kunt u de artikelen ook in een andere doos terugsturen. De retourzending kunt u kosteloos sturen naar:

AJE Design B.V.
De Sondert 24
5928RV Venlo

Beschadigde goederen, onvolledige goederen, kunnen niet worden geretourneerd.

13. Gegevensbeheer en privacy

AJE Design B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan AJE Design B.V. verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van AJE Design B.V. intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan AJE Design B.V.

14. Garantieaanspraak

In geval van defecten dient u de klacht aan AJE Design B.V. door te geven.

15. Aansprakelijkheid

AJE Design B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onoordeelkundig en onverantwoordelijk gebruik van de door haar verkochte artikelen.

16. Klachten, claim indienen

Indien bij levering blijkt dat onderdelen beschadigd of missend zijn, kunt u een claim indien middels een email of brief

Ons e-mail adres is:

info@sparxliving.nl

Ons adres is:

AJE Design B.V.
Petrus Polliusstraat 77
6045BW Roermond

17. Nederlands recht

Op alle overeenkomsten gesloten met AJE Design B.V. is Nederlands recht van toepassing.

Bezig met toevoegen...